Szakszótár

Kondenzációs kazán

Olyan zárt égésterű gázkészülék, amelyben rendeltetésszerű üzemi körülmények mellett és meghatározott üzemi vízhőmérsékleten az égéstermék vízgőze részben lecsapódik a vízgőz kondenzációs hőjének hasznosítására.

Faelgázosító kazán

Olyan speciális fatüzelésű kazán, melyben az égetés folyamán elpárologtatjuk a fa éghető alkotórészeit. A felszabaduló gázokhoz egy ventilátor segítségével másodlagos levegőt keverünk. Ez a gázláng magas hőmérsékleten (1100°C) egy speciális kerámia tűztérben ég el. Hagyományos fatüzelésű kazánokhoz képest 20-30%-al magasabb a hatásfoka.

Turbós / zárt égésterű készülék

Olyan készülék, amelynek az égéstere a felszerelési helyét képező tértől el van zárva. Az égési levegő utánpótlásáról és a füstgáz elvezetéséről egy ventilátor gondoskodik.

Kéményes / atmoszférikus készülék

Olyan égéstermék elvezetéshez csatlakoztatott készülék, mely az égésterméket gravitációs úton vezeti ki abból a helyiségből, ahol azt felszerelték. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből veszi.

Kémény nélküli készülék

Olyan készülék, amely közvetlenül nem csatlakozik kéményhez vagy égéstermék-elvezető berendezéshez, ami a felszerelési helyiségből eltávolítja az égésterméket.

Kombi kazán

Olyan készülék, amely a fűtés mellett használati meleg vizet is előállít átfolyós rendszerben. HMV előállítása elsőbbséget élvez a fűtéssel szemben.

Fűtő kazán

Olyan gázkészülék, mely önmagában csak fűtési feladat ellátására alkalmas. Legtöbb fűtő készülék el van látva váltószeleppel is, indirekt tároló csatlakoztatásával használati meleg vizet is képes elő állítani.

Beépített tárolós gázkészülék

Olyan fűtésre és HMV előállításra alkalmas készülék, amely egybe van építve egy kisméretű víztartállyal. A beépített tárolónak köszönhetően magasabb meleg víz komfortot biztosít a hagyományos kombi készülékekhez képest. Tartály szempontjából két fő típust különböztethetünk meg, a hagyományos indirekt fűtésűt és a korszerű réteg tárolóst.

Átfolyós rendszerű vízmelegítő

Olyan készülék, amelyben a víz melegítése közvetlenül a kifolyástól függ.

Tárolós rendszerű vízmelegítő

Olyan készülék, amely egyidejűleg nagy mennyiségű vizet melegít fel és a meleg vizet a felhasználásig tárolja. Létezik kéményes és kéménynélküli kivitelben is.

Füstgáz elvezetés

Olyan héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez és a tüzelőberendezésben keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

Égéstermék

A tüzelőanyag elégetésekor keletkező (gáznemű, folyékony vagy szilárd összetevőjű) termék.

Kéményveszteség

Kéményes gázkazánoknál a drágán felfűtött levegő a lakásból akkor is áramlik a kürtőn át a huzattal kifelé, ha a gázkazán éppen a termosztát tiltása miatt nem üzemel. A mai zárt égésterű turbós, illetve kondenzációs gázkazánoknál ez a veszteség már nem jelentkezik.

Hatásfok

Az a viszonyszám, amely megmutatja, hogy a tüzelőberendezésbe bevitt tüzelőanyag égéshőjének mekkora részét hasznosítja a berendezés.

Puffer tároló

Olyan berendezés, amely a megtermelt hőenergia időbeli eltárolására szolgál. Létezik hőcserélő nélküli, egy hőcserélős (monovalens), és a két hőcserélős (bivalens) változata. Legelterjedtebb alkalmazása szolár, szilárd tüzelésű vagy hőszivattyús rendszerekben.

Indirekt tároló

HMV előállítására szolgáló tároló, mely lehet egy hőcserélős (monovalens), vagy két hőcserélős (bivalens). A használati vizet a csőkígyók segítségével fűtheti napkollektor, fűtő gázkészülék, szilárd tüzelésű kazán vagy akár hőszivattyú is. A tartály belsejét zománc réteg védi a korróziótól, de kapható rozsdamentes acél változatban is.

Réteg tároló

HMV tárolók olyan változata, mely kihasználja a víz hőmérséklet különbözetből adódó rétegződését. Speciális cső csatlakozásainak segítségével a legfelső réteget kezdi el felfűteni, ezáltal azonnal rendelkezésre áll a meleg víz. Hagyományos indirekt tárolókkal szemben jelentősen lerövidül a felfűtési idő és nagyobb komfortérzetet biztosít.

Kombi tároló

Puffer tárolók speciális változata. A nagyméretű tárolóban helyet kap egy kisebb HMV tároló, melyet körülvesz a fűtővíz. Ez a kisebb tároló nagyfelületű csőkígyóval is helyettesíthető.

Szolár rendszer

Olyan rendszer, amely a Nap energiáját fűtési és használati meleg víz előállítására hasznosítja.

HMV

Használati meleg víz. Tisztálkodáshoz, mosogatáshoz előállított meleg víz.

Hőcserélő

Olyan berendezés, amely a hőenergia átadására szolgál anélkül, hogy a két közeg keveredne. Leggyakoribb alkalmazása a használati meleg víz előállítása.

Csőkígyó

lásd hőcserélő

Beépített szelepes radiátor

Olyan fűtőtest, amely a hagyományos oldalsó bekötési pontok mellett plusz 2db csatlakozóval rendelkezik a radiátor alsó síkján. Ez a két csatlakozó egymás mellett helyezkedik el 50mm-es kötéstávolsággal és egy speciális, un. H-idommal csatlakozik az előremenő és visszatérő csonkokhoz. Ezek a rejtett bekötési pontok lehetnek a radiátor jobb vagy bal oldalán, ez határozza meg, hogy jobbos vagy balos radiátorról beszélünk. Amikor ezt a bekötési módot választjuk, akkor a fűtőtest felső csatlakozójába már csak a szabályzó szelep és a termosztát fej kerül. Ez az újfajta szerelési mód esztétikus megjelenést kölcsönöz a radiátornak.

Termosztatikus radiátor szelep

Termosztatikus radiátorszeleppel az adott helyiség hőmérsékletét tudjuk beszabályozni.

Visszatérő radiátor szelep vagy torló szelep

Szabályzó szelep, mely a fűtési kör radiátorainak hidraulikai beszabályozására hivatott. A megfelelően beszabályozott fűtési rendszerben a fűtővíz áramlása egyenletesen oszlik el a radiátorokban.

11K / EK

Olyan lemezradiátor, amely egy sor vízteres fűtőfelületből és egy sor konvektor lemezből áll.

22K / DK

Olyan lemezradiátor, amely két sor vízteres fűtőfelületből és két sor konvektor lemezből áll. Általánosan használt radiátor típus.

33K / DKEK

Olyan lemezradiátor, amely három sor vízteres fűtőfelületből és három sor konvektor lemezből áll.

Kötéstávolság

A radiátor előremenő és visszatérő csonkjának középvonalától mért távolság.

Hőfoklépcső

Az előremenő vízhőmérséklet és a visszatérő vízhőmérséklet különbsége.

Hőszükséglet

Az a hőmennyiség, mely az adott épület belső hőmérsékletét a kívánt szinten tudja tartani a várható leghidegebb időben is.

Lapos öblítésű WC csésze

A laposöblítésű Wc-ben a víz szintje fölötti kis "tálca" található.

Mély öblítésű WC csésze

Mélyöblítéses Wc-k belseje egy összeszűkölő tölcsérre hasonlít.

Felületfűtés

Felületfűtési rendszereknél a sűrűn lefektetett fűtőcsövek a teljes felületen egyenletesen osztják el a hőt, ezáltal magasabb komfort érzetet biztosít a hagyományos radiátoros rendszerekhez képest. A felületfűtési rendszerek alacsony előremenő vízhőmérséklettel dolgoznak, ideális hőleadó kondenzációs kazánokhoz. Legelterjedtebb változata a padlófűtés, de lehet fal- és mennyezetfűtés is.

Konvektív fűtés

Levegő hőmérséklet különbségéből adódó áramlása. Radiátoros és gázkonvektoros fűtés jellemzője.

Emelőmagasság

Szivattyú által létrehozott nyomáskülönbség mérőszáma. Ha egy szivattyú emelőmagassága 6m, akkor az azt jelenti, hogy az adott szivattyú 6m vízoszlop nyomását tudja egyensúlyban tartani a nyomó csonkon. Fűtési keringető szivattyú kiválasztásánál nem az épület tényleges magasságát kell figyelembe venni, hanem a csővezeték és a szerelvények, berendezések által létrehozott súrlódási ellenállást. Ezt kell leküzdenie a szivattyúnak.

Modulációs szivattyú

Elektronikus fordulatszám-szabályzással ellátott keringető szivattyú. A termosztatikus radiátorszelepek által létrehozott változó tömegáramú fűtési rendszerek ideális szivattyúja. Folyamatos, fokozatmentes után állításnak köszönhetően nem terheli feleslegesen a rendszert és gazdaságosabb az üzemeltetése, mint az fix vagy 3 (manuális) fokozatú tárasaiénak.

Recirkuláció, recirkulációs szivattyú

A víz újrahasznosítása egy akvakultúra-rendszerben. Az akvakultúra-rendszereket a lecserélt víz és a recirkuláció aránya alapján lehet osztályozni, így léteznek zárt (kevés vagy semmilyen vízcsere) és nyílt (folyamatos vízcsere) rendszerek.

Zsomp

Csatorna szint alatti helyiségben kialakított csurgalékvíz-gyűjtő akna.

Átemelő szivattyú

Csatorna szint alatti helyiségben elhelyezett, a szennyvíz csatornába való eljuttatására szolgáló szivattyú. Megkülönböztetünk merülő változatot és un. "dobozos", zárt rendszerűt. Mind két kialakításban létezik szennyezett víz (szürke víz) átemelésére alkalmas és fekáliás szennyvíz szállítására alkalmas típusok. Utóbbi szivattyúk vágókésekkel vannak ellátva.

Kondenzvíz szivattyú

Tüzelő, hűtő és klímaberendezésekben keletkező kondenzátum elvezetésére szolgáló szivattyú.

Önfelszívó szivattyú

Szivattyúk azon családja, amelynél nincs szükség a szállítandó közeg "ráfolyására". Elsődleges alkalmazásuk kútszivattyú ként.

Modulációs gázégő

Modern gázkészülékek folyamatos, fokozatmentes láng szabályzása. Modulációnak köszönhetően mindig csak a szükséges teljesítményen üzemel a készülék. Ez szabályzástechnikailag és gázfogyasztás szempontjából kedvezőbb, mint az egy vagy kétfokozatú gázkészülékek üzeme. Minél fejlettebb egy készülék annál szélesebb a modulációs tartománya.

Ionizációs lángőrzés

Modern gázkészülékek legelterjedtebb égésbiztosítója. Lángban kialakuló ion áramot érzékeli. Láng megszűnésére 1 másodpercen belül képes reagálni és elzárni a gáz útját.

NOx kibocsátás

Nitrogén-oxidok összefoglaló megnevezése. Tüzelőanyag elégetése következtében a levegő nitrogén tartalma is oxidálódik és nitrogén-oxid keletkezik (NO, NO2, N2O). Nitrogén-oxidok károsítják az egészséget és felelősek a savas eső kialakulásáért. Modern gázkészülékek NOx kibocsátása alacsonyabb, mint hagyományos társaié.

Időjárás követő szabályzás

Mai modern gázkészülékek egyre nagyobb számban rendelkeznek időjárás követő szabályzással. Külsőhőmérséklet érzékelő csatlakoztatásával a készülék még az előtt képes reagálni az időjárás változásaira, hogy az a fűtendő épületen belül érezhető lenne. Ezáltal sokkal kiegyensúlyozottabb szabályzást és alacsonyabb gázfogyasztást tesz lehetővé.

Bypass vagy túláram szelep

Olyan szabályzó szerelvény, amely az előremenő és a visszatérő csővezeték közé beépítve visszavezeti a fűtőkészülékbe a fűtési kör által nem igényelt meleg vizet. A termosztatikus radiátor szelepek lezárásával csökken a rendszer fűtővíz szükséglete, hogy megvédjük a szivattyút a túlterheléstől a felesleget visszakeverjük a visszatérő ágba.

Anód

Villanybojler (bármilyen HMV tároló) tartályát a korróziótól védő magnéziumötvözet. Potenciálkülönbség következtében a víz oldott oxigén tartalma a magnézium anódot támadja meg. Ez az alkatrész 2-3 évente cserére szorul, igénybevételtől függően.

Biztonsági hűtőkör

Vegyestüzelésű kazánok biztonsági szerelvénye. Segítségével a túlfűtésből adódó készülék károsodását lehet megelőzni. Egyes vegyestüzelésű kazánokba már bele van építve, de létezik külön csatlakoztatható változata is.

Hidraulikus váltó

Összetett fűtési rendszerek (padlófűtés és radiátoros kör) szükséges eleme. Használatával kiegyenlíthetjük az eltérő tömegáramú fűtési köröket.

Osztó-gyűjtő

Olyan rendszerelemek, amelyek a hőtermelő készülékben megtermelt fűtővizet szétosztják az egyes fűtési körök, hőleadók között. Léteznek áramlás mérős változatban is. Ezek segítségével az eltérő nagyságú köröket kiegyenlíthetjük.

Gravitációs fűtési rendszer

Keringető szivattyú nélküli rendszer, melyben a felmelegített fűtővíz és a visszatérő, hideg víz sűrűség különbsége okán "gravitációsan" indul be az áramlás a csővezetékben. Előfeltétele a nagy vízterű, nagy vízjáratokkal rendelkező fűtő készülék. Elsősorban vegyestüzelésű kazánokkal szerelt rendszer, de egyes gázkazánok is alkalmazhatók.

Huzatszabályzó

Vegyestüzelésű kazánok szabályzó szerelvénye. Levegőadagoló ajtó nyitását/zárását végzi.

Szárazon futó vízóra

A folyadéktér és a számlálómű tér szétválasztásával biztosított az optimális üzembiztonság. A nagyteljesítményű mágnes-kuplung tartós és csúszásmentes nyomaték-átvitelt biztosít.

Nedvesen futó vízóra

A mérő és számláló szerkezet vízben működik, ezáltal biztosítva van a számláló szerkezet állandó kenése és stabil működése.

Égési levegő

Az a levegőmennyiség, amely egységnyi gáztérfogat elégetéséhez szükséges.

Keverőszelep

Más néven háromjáratú szelep. Olyan szabályzó szerelvény, melynek segítségével a megtermelt fűtővizet a kívánt hőmérsékletre tudjuk beállítani a visszatérő víz arányos visszakeverésével. Leggyakrabban valamilyen felületfűtési rendszerek előremenő vizének hőmérséklet beállítására használják. Két fő típusát különböztetjük meg, a segéd energia nélküli (un. termodinamikus) és az elektromotoros változatokat.

Váltószelep

Irányváltó szelep. Háromjáratú szelepek speciális változata, amelynél a szabályzó elektronika jelére egyik vagy másik irányba lehetséges csak a fűtővíz áramlása. Pl.: fűtőkészülékek fűtési csonkja vagy az indirekt tároló csonkja között.

Zónaszelep

Egy utú szelep. Szabályzó elektronika jelére a fűtővíz útját nyitja vagy zárja a motor.

Ötrétegű cső

Az ötrétegű csőre jellemző a könnyű szerelhetőség, rugalmasság, hajlíthatóság. Könnyen alakíthatjuk, hajlítás után megtartja alakját, egyszerű vele a munka. Szerkezeti felépítése: Belső térhálós polietilén réteg, ragasztó réteg, alumínium cső réteg, ragasztó réteg, és végül a külső polietilén réteg. A polietilénnek köszönhetően se belülről, se kívülről nem korrodálódik. A hőveszteség minimális, és a kialakításnak köszönhetően vibrációmentes.

Próbapumpa

A próbapumpa gáz-, vagy vízrendszerek tesztelésére, lepróbálására szolgál. Ellenőrizhetjük a segítségével, hogy a rendszerünk bírja-e a szükséges üzemi nyomást. Ha minden rendben van, és sikerült a próbanyomás, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nyomás okozta meghibásodás nem fog előfordulni.

Gyémántfúró

A gyémántfúrót általában akkor vetik be, mikor az átlagosnál keményebb anyagokkal kell dolgozni. Ilyenek például a burkolólapok, gránitkövek stb. Tökéletes, töredezés mentes furatokat készíthetünk vele. A fúrókorona azon része, amely először érintkezik a felülettel, különleges, gyémántszemcsés bevonatot kap, így könnyedén fúrja a legkeményebb anyagokat is.

Forrasztó lámpa

A forrasztó lámpa, egy kompakt, kis méretű eszköz, mellyel könnyedén melegíthetünk fel, vagy olvaszthatunk meg lágy, és félkemény anyagokat. Ideális kezdő barkácsolóknak, és komoly szerelőknek is. Szinte az összes kisebb szerelői munka elvégezhető a segítségével.

Reduktor

Nyomáscsökkentő, vagy másnéven feszültségcsökkentő szelep.

Radiál présgép

Préskötések gyártásához használható présgép. Könnyedén préselhetünk vele, szabványos méretre, bármilyen csőrendszer kiépítésekor. Kedvelt szerszám a szerelők körében, a kompaktsága, és egyszerű használhatósága miatt.

Bűzelzáró

A kellemetlen csatornaszagok elkerülése érdekében, minden lakás vízrendszerében található bűzelzáró. Ez általában egy műanyag, visszaforduló könyök, melyben megreked a víz, így a szagok nem jutnak vissza a csatornarendszerből. Érdemes rákötni pl. kézmosót, ezzel elkerülhetjük hogy kiszáradjon.

Cseppleválasztó

A cseppleválasztó segítségével különböző gázok nedvességtartalmát tudjuk kivonni, így annak energiája is hasznosítható. Több területen is alkalmazzák a gyártók, a mi esetünkben kiemelendőek a kondenzációs kazánok. Az égéstermék hőjét is alkalmazzák, innen ered a magas hatásfokuk.

Fűtőérték

Abban az esetben, mikor az égéstermékkel együtt távozó víz gőz halmazállapotban hagyja el az égésteret, könnyedén kiszámíthatjuk, hogy 1kg tüzelőanyag milyen hőmennyiséggel rendelkezik. Ezt nevezzük fűtőértéknek. Úgy számolhatjuk ki, hogy a tüzelőanyag égéshőjéből kivonjuk a gőz párolgáshőjét.

Úszógolyós szelep

Általában WC tartályoknál alkalmazzák, ez szabályozza, hogy a tartályba áramoljon víz, vagy elegendő a mennyiség, és nincs szükség többre. A szelephez kapcsolódik egy kar végén „labdával”, melyben levegő található, értelemszerűen a víz felszínén úszik. A vízszint emelkedésével a kar elmozdul, majd végül zárja a szelepet.

KG Tisztítóidom

Szennyvízrendszerek esetén fontos, hogy tisztítóidomokat is iktassunk a rendszerbe. Ez lényegében egy tisztítónyílást biztosít a rendszerben, mely segítségével, esetleges dugulás esetén egyszerűbben lehet elvégezni a szükséges tisztítást.

Termosztátszelep

Amennyiben egyenként, és automatikusan szeretnénk szabályozni a helyiségek hőmérsékletét, érdemes felszerelnünk termosztátszelepeket. Ez lényegében a hagyományos termosztátok szerepét tölti be, azzal a különbséggel, hogy minden helyiségben külön tudjuk beállítani az ideális hőmérsékletet. A termosztátszelepek a rajtuk keresztülfolyó fűtővíz mennyiségét szabályozzák, ezzel befolyásolva a radiátor hőmérsékletét.

Gázkonnektor

A rögzített fogyasztói vezeték, és a fogyasztó készülék azon kapcsoló eleme, mely szétkapcsolás esetén azonnal lezár, tehát nem jut gáz a levegőbe.

Gyújtóláng / Őrláng

Kis teljesítményű gázláng, amit a készülékek döntő részében piezzo-elektromos szikrával lehet begyújtani. Folyamatos gázfogyasztást eredményez, szükség esetén gyújtja be a főlángot. Őrlángos készülékek üzeme nem igényel segédenergiát. Mai modern készülékek esetében az alkalmazása hátrányba szorult.

Elzárószerelvény

Gáz-, vagy vízvezeték rendszerek megszakítását szolgálja. Az egyszerűbb szerkezetűek azon az elven működnek, mint a vízcsapok.

Vízkeménység

A vízben oldott ásványi anyagok mennyiségét nevezzük vízkeménységnek. A víz felhasználási módjait befolyásolhatja a kemény víz.

Vízlágyítás

A kemény víz negatív hatással van a vizet használó készülékekre, az ásványi anyagok lerakódnak az alkatrészeken. Ennek elkerülése érdekében a "káros" ásványokat kivonják a vízből, ezt nevezzük lágyításnak.

Lefúvató szelep

Csővezetékekben található közeg túlnyomását elvezető szelep. Ha a vezetékben található (pl. folyadék) nyomása nagyobb, mint a szelepben található rúgóerő, akkor a szelep kinyit, és annyi folyadék távozik a rendszerből, amíg az üzemi nyomás helyre nem áll. Lehet rugó, vagy súly terhelésű.

Abszorpciós hűtő

Az abszorpciós hűtő fűtőegységből, kondenzátorból, elpárologtatóból, és abszorbelből áll. Az elpárologtató az ammóniát gőz halmazállapotba juttatja, majd a hűteni kívánt térből hőt von el. A keletkező gőz az oldószerben (vízben) feloldódik. A fűtőtest felmelegíti a keletkezett ammónia-víz keveréket, melynek hatására az ammónia elpárolog, és a kondenzátorba áramlik, így ott a nyomás megnő. A forró ammónia gőz pedig itt adja át a felvett hőjét a környezetének.

Abszorbel

Ez a berendezés felel a különböző gázok megkötésére, valamilyen oldószerben/folyadékan.

Alagcső

A talaj nedvességtartalmának-, és a talajvízszint szabályozására használatos, föld alá süllyesztett berendezés csőeleme, mely készülhet műanyagból, égetett agyagból, esetleg betonból.

Tágulási tartály

Fűtési rendszerben elengedhetetlen elem, mivel a hő hatására kitágult víz ide gyűlik, így elkerülve a túlnyomást az adott rendszerben. Létezik nyílt-, és zárt tágulási tartály is, előbbi esetén a gravitáció juttatja vissza a rendszerbe a kihűlt vizet, utóbbi esetén pedig egy belső, meghatározott nyomásra fújt gumimembrán.

Korrózióvédelem (radiátor)

A fém alapú termékek is ki vannak téve a környezet, és a különböző elemek káros hatásainak, melyek akár korróziót is előidézhetnek. Ennek elkerülése érdekében pl. a radiátorok felületeit különleges bevonattal látják el, így a víz, és egyéb anyagok nem közvetlenül a fémmel érintkeznek.

Perlátor

Háztartásokban használt alkatrész, melyet csaptelepek szájához helyeznek. A kiáramló vízsugár mellett a megfelelő járatokon levegő jut a csőbe, így téve lehetővé a folyamatos vízáralmást. Emellett a levegő dúsítja is a vizet, mellyel gazdaságosabbak lehetünk.

Radiátor egységcsomag

A radiátorok felszereléséhez és üzembehelyezéshez szükséges tartozékokat tartalmazza. Általában az alábbi elemeket tartalmazza: tartókonzol, tipli, csavar, végdugó és légtelenítő. Némelyik radiátor ára már tartalmazza a készlet díját, ilyen pl. Silver radiátor, Sanica radiátor.

Epoxi porszórt festés

Különleges, műanyag por alapú festéket elektrosztatikus technikával a fém felületre viszik. A porfesték töltést kap, a bevonni kívánt felületet pedig leföldelik, így a felület magához vonzza a porfestéket. Ez az eljárás eredményezi a legjobb minőségű festést, mely végén kemencében ráégetik a felvitt réteget a munkadarabra.

Tágulási tartály

A tágulási tartály a fűtési rendszernek egy látszólag passzív része, azonban nem megfelelő mérete, zárt tartályok esetében helytelen nyomásbeállítása a fűtési rendszer működésének súlyos zavarait okozhatja, éppen ezért képezi fontos, és egyben  elengedhetetlen részét a fűtési rendszereknek.

Tágulási tartályok esetében két fajtát különíthetünk el egymástól :

-Nyitott tágulási tartály

-Zárt tágulási tartály

Akár nyitott, akár zárt tágulási tartály van egy fűtési rendszerbe beépítve, annak alapvetően két feladatot kell ellátnia:

- a rendszer felfűtése során táguló vízmennyiség felvételét, és

- a fűtési rendszer számára tartalék víz biztosítását.

Szelep

A szelep folyadékok és gázok áramlásának szabályozására, irányának megváltoztatására és elzárására szolgáló gépelem.

Csővezetéki szelepek:

- Vízcsap

- Membránszelep

- Tűszelep

- Visszacsapó szelep

- Biztonsági szelep

Visszacsapó szelep

A visszacsapó szelep egy egyszerű szerelvény, fő feladata a rendszerbe szerelve, a közeg áramlását csak egy irányba engedni. A rendszerbe szereljük, ha bármilyen okból nem akarjuk, hogy visszaáramoljon a közeg.Legfőképp szennyvíznél hanszálunk visszacsapó szelepet, ezáltal is meggátolva a szennyvíz visszaáramlását.

Bojler

A víz melegítésére, valamint tárolására használt eszköz. Két fő változat létezik: villanybojler és gázbojler. A tartályok körül szigetelés található, aminek vastagsága határozza meg, hogy milyen gyorsan hűl le a bennük található víz. Méreteit tekintve a kis helyen is elférő, 5-10 literes tartállyal rendelkező villanybojlerektől akár a 200-300 literes gázbojlerekig igény szerint minden megtalálható.

Villanybojler

Tárolós vízmelegítő, ami elektromos áram segítségével melegíti fel a tartályban található vizet. Több féle típus létezik belőle: fekvő vagy álló, mosogató fölé vagy alá szerelhető, nyílt vagy zárt rendszerű. Általában családi házak, lakások használati melegvíz ellátásáért felel. Nagy előnye, hogy a vízvételi helyhez közelre is fel lehet szerelni, így a hőveszteség minimálisra csökkenthető.

Gázbojler

Kéményes és kémény nélküli változatban is elérhetőek a gázbojlerek. Ezek a készülékek a helység levegőjét használják fel az égéshez. A kémény nélküli változatnál ügyelni kell arra, hogy megfelelő legyen a helység szellőzése, mert az égésterméket visszajuttatják a helységbe. A kéményes változat égéstermékét egy kéményen keresztül lehet elvezetni.

Kazán

A legelterjettebb kazántípusok: gázkazán, vegyestüzelésű kazán, faelgázosító kazán, pellet kazán. Gázkazánokat kompakt méretük és megfelelő teljesítményük miatt a legtöbb modern fűtési rendszerben alkalmazzák. Probléma esetén könnyen javíthatóak, működésük automatikus, nem igényelnek kézi beavatkozást. Vegyeztüzeléső, faelgázosító és pellet kazánok főleg vidéken elterjedtek. Költséghatékony alternatívát nyújtanak a gázkazánokkal szemben.

Alubetétes cső

Az alubetétes cső átmenetet képez a fém és a műanyag csövek között. Tökéletes korrózióállóság, könnyű alakítható és formatartó. Szerelési költsége alacsony, hegesztés mentes eljárással - pl. préseléses és egyéb szorító kötések. Nagy a nyomásállósága, higiéniai és toxikológiai szempontból teljesen kifogástalan. Főbb jellemzői: Gyorsan és egyszerűen szerelhető, hajlékony és alaktartó, korrózióálló, vízkőmentes, oxigéndiffúzió mentes.

Átfolyós elektromos vízmelegítő

Az elektromos átfolyós vízmelegítőkre jellemző a kis helyigény. A használati melegvíz előállítása a fogyasztással egyidejűleg történik, elméletileg az átfolyós melegvíz-termelő "nem fogy ki", de a készülék által előállított melegvíz mennyiségét a készülék hő teljesítménye korlátozza. Kisebb teljesítményű elektromos vízmelegítőknél általában csak egy csapoló egyidejű ellátását teszi lehetővé, de vannak nagyobb hatásfokkal működő készülékek is, melyek többre is képesek.

Átfolyós gáz vízmelegítő

Az gázüzemű átfolyós vízmelegítőkre jellemző a kis helyigény. A használati melegvíz előállítása a fogyasztással egy időben történik, elméletileg az átfolyós melegvíz-termelő "nem fogy ki", de a készülék által előállított mennyiséget a készülék hő teljesítménye lekorlátozza. Kisebb teljesítményű elektromos vízmelegítőknél általában csak egy csapoló egyidejű ellátását teszi lehetővé, de vannak nagyobb hatásfokkal működő készülékek is, melyek többre is képesek.

Bekötőcső

A Bekötő cső típustól függően, víz vagy gáz készülékek hálózatra történő bekötését szolgálja. Vízre használt: a fémszövetbe szőtt kék szál jelzi, hogy a tömlő vízipari felhasználásra alkalmas, szerelvények, bojler, csaptelep, stb. bekötésére alkalmas. A flexibilis cső egyéb jellemzői: tömlő anyaga gumi, külső sérülések ellen fémszövet borítással védett, a csatlakozó fém alkatrészek galván bevonatúak. Gázra használt: hasonlóan a vízre használthoz, hajlékony és könnyen szerelhető. A cső tűzhelyek, kazánok, konvektorok és egyéb háztartási készülékek csatlakozásához használható, anyaga lehet rozsdamentes acél vagy inox.

Bilincs

Gyors-kapocs az idő- és erőkímélő szereléshez, könnyen kioldható és újra használható.

Blokkégő

A blokkégő, vagy gázégő különleges kialakítása lehetővé teszi a szárítási célokra történő felhasználást, mivel az égés során keletkező füstgáz keveredik a levegővel, és így fűtheti a szárítandó közeget.

Búra szifon

A mosdók, és kádak leeresztő nyílására szerelhető szennyvíz elvezető fém vagy műanyag szerelvény. Az ívben álló víz elzárja a levegő útját, ezzel felfogva a szag visszaáramlását.

Csőszigetelés

Csőszigetelés A csöveket fagykárosodás elkerülése végett szigeteléssel látják el, megelőzve a csőtörést és a víz megfagyását. Anyaga Polietilén, fal vastagsága igény szerint választható, 4-6-10-15 mm

Csőhéjj

A csőhéj, más néven csőszigetelés különböző alkalmazás területekhez mérten lehet polietilén anyagból, vagy kaucsukból, típusfüggő. Alkalmazzák fűtési rendszerek hőszigetelésére, szoláris rendszereknél, nyomásálló és rugalmas tulajdonsággal rendelkezik.

Égéshő

Az égéshő az a fajlagos hőmennyiség, mely egy kilogramm tüzelőanyagból összesen felszabadul, ha az égéstermékeket a kiindulási hőre hűtjük vissza. Ez a végállapot ipari körülmények között a legritkább esetben valósul meg, a gyakorlatban a fűtőértéket szokás használni. Mértékegysége: kJ/kg.

Elektromos fütőpatron

Az elektromos fűtőpatron használható egyedileg vagy központi fűtéssel együtt. A kora őszi és késő tavaszi időszakban megfelelő komfortot biztosít, a központi fűtés használata nélkül, ezáltal ebben az időszakokban jelentős energia-megtakarítás érhető el. Fontos figyelembe venni a kiválasztás során a radiátor teljesítményét, és az alapján érdemes dönteni (típus, teljesítmény). Pontos hőmérsékletszabályozás.

Fali kazán

A kazán elhelyezése szempontjából lehet fali, vagy álló kazán. A fali kazánok általában a gázkazánok, melynél ugyanúgy, mint az álló változatnál, minden alkatrész megtalálható benne, tágulási tartály szivattyú, biztonsági megoldások, így akár közvetlenül is ráköthető a fűtési rendszerre. A fali kazánok segítségével lehet Használati Meleg Vizet (HMV) is előállítani, ehhez viszont szükséges a váltószelep megléte, melyet akár utólag is be lehet építeni.

Füstgáz elvezetés

A gázkészülékek kémény rendszere négy főtípusra bontható, a kémény nélküli, a hagyományos kéményes, a turbós és kondenzációs kémény rendszerre. Még léteznek kémény nélküli gázkészülékek, de ezek száma mára jócskán lecsökkent, ezek a gáz vízmelegítők, átfolyós, és tárolós készülékek, de még mindig a kéményes készülékek a jelentősebbek a háztartásokban. Ezeket kezdik lecserélni a biztonságosabb zárt égésterű kondenzációs készülékek és az ezekhez tartozó kémény rendszerek. A kémények anyaga hagyományos kazánoknál alumínium cső, turbós kéménynél duplafalu alumínium-alumínium cső, kondenzációs kéménynél pedig alumímium-pps (műanyag) cső. A kémény kialakítása szerint megkülönböztetünk duplacsöves szabad kivezetést, melynél függőleges és vízszintes irányban vagy a kéménybe vezetve halad a füstcső. Mindkét kémény típusnál létezik a szétválasztott rendszer is, melynél a frisslevegőt szívó és füstgázt kifújó füstcső külön vezetéken halad.

Füstgázérzékelő

A füstgáz érzékelő egy 230V feszültségről működő figyelmeztető készülék. A veszélyes mennyiségű szén-monoxid és gáz észlelésekor a riasztó hangot bocsát ki, ezt körülbelül 80-85 dB hangerősséggel, ezáltal időben észlelni lehet a veszélyt, és elhagyni a helyiséget, majd segítséget kérni, ezzel életeket menthet meg.

Hatásfok

A hatásfok a rendelkezésre álló energia felhasználásának mértéke. Az eredményt a hasznos energia és befektetett összes energia hányadosa adja meg, mely a fizika törvényei szerint az 1-et, vagyis a 100%-ot semmilyen körülmények közt nem haladhatja meg. Ez azt jelenti, hogy a befektetett energia egy része mindig veszteség, ez általában hő formájában távozik, mely további felhasználásával csökkenteni lehet a veszteség mértékén.

Heti programozású termosztát

A termosztátok számos választékban érhetőek el, ezek közül két fő kategóriát választhatunk szét: A hagyományos tekerőgombost, mellyel manuálisan lehet a hőfokot megadni, és addig tartja ezt a hőmérsékletet, amíg ki nem kapcsoljuk, vagy hőfokot nem állítunk rajta. A modernebb programozható termosztátok előnye, hogy nincs szükség ki- be kapcsolgatni, hanem előre beállítjuk a kívánt időintervallumot és ahhoz igény szerint a hőfokot. Ennek köszönhetően jóval hatékonyabban működik, beállítható úgyis hogy csak akkor kapcsoljon magasabb fokozatra a kazán, amikor arra tényleg szükség van, például mielőtt haza érnénk. előtte fél-egy órával beindul, és mire belépünk a házba, már egy kellemesebb szoba fogad minket.

HMV hőcserélő

A lemezes hőcserélők ellenáramban és párhuzamos áramban is egyaránt működtethetőek. Az ellenáramú közel 10%-kal jobb hatásfok nyújt, mint a párhuzamos, így főként ezt használják. Alapvetően két fő csoportra oszthatók: a szétszedhetők, amelyek a lemezek közötti tömítését gumival valósítják meg, és a nem szétszedhetőek, ahol a lemezek tömítését forrasztással vagy hegesztéssel oldják meg. A HMV hőcserélő a melegebb fűtési kör hőmérsékletét vezeti át („cseréli ki”) a használati melegvíz körébe annak melegítésére.

Horganyzott fitting

A horganyzott fitting csak annyiban tér el a társaitól, hogy magas korrózióvédelemmel rendelkezik. Ezt, a nevéből adódóan a horganyzásnak köszönheti. Az eljárás mellyel neve tűzi- horganyzás, melynek során a szennyeződésektől megtisztított acélszerkezetet (fitting -et) folyékony cinkbe (ezt nevezik horganynak) mártják. A horganyfürdőben töltött idő alatt a magas hőmérséklet (435–450 ° C) hatására a horgany a fém felületébe diffundál, vagyis azzal ötvöződik, és a felületére rakódik. Minél több időt tölt a horganyfürdőben, annál vastagabb horganybevonat keletkezik rajta. A tűzi- horganyzott acélszerkezetek évtizedeken keresztül ellenállnak a korróziónak. Önmagában is rendkívül ellenálló, azonban e horganyzott felületre speciális festékréteget felhordva kétszeres védelmet biztosíthatunk az acél fitting -nek, ami szinte örök védelmet nyújt. A horganyréteg védi a festékréteget a felhólyagosodástól, felválástól, miközben a festékréteg védi a horganyfelületet lassú cinkkorróziótól.

Hőcserélő

A víz – fűtésrendszerében leggyakrabban a kombi gázkazán belsejében és a padlófűtés rendszer kiépítésénél találkozhatunk hőcserélővel. A hőcserélőn keresztül átáramoltatott folyadék segítségével hőt adunk át egy másik zárt fűtési körben keringő folyadéknak. Hőcserélőt olyan helyen alkalmazzuk, ahol a gázkazán által felmelegített fűtő vizet technológiai okból külön kell választani. Erre példa a kombi gázkazánok, melynél a meleg víz igény esetén, a váltószelepe fűtés üzemből átvált használati meleg víztermelésre. Ilyenkor a kazán által felmelegített fűtővíz nem a radiátorok irányában halad, hanem a kazánon belül a váltószeleppel rövidre zárt körben. Ekkor a gázkazán a magasabb teljesítményen működik és a hőcserélőn keresztül, a fűtővíz átadja a meleget a hőcserélőn átfolyó hideg víznek. Miután áthalad, rajta a hideg víz az felmelegedve távozik és a csaptelepből már meleg víz fog kifolyni.

Hőmérő

A hőmérő a hőmérséklet mértékének jelzésére alkalmas eszköz, egy adott mérési tartományon belül

A hőmérő hőkapacitása (azaz a hőtároló képessége) a mérendő közeg hőkapacitásához képest elhanyagolható legyen, különben a hőmérő meghamisítja a mérést, ha a hő egy jelentős része a hőmérő melegítésére vagy hűtésére fordítódik, ezért a hőmérő hőérzékelő anyagának tömege általában jóval kisebb a mérendő test tömegénél. A hőmérsékleti egyensúly beállása, azaz amíg a hőmérő felveszi a mérendő test hőmérsékletét, a hőtehetetlenség miatt bizonyos időt igényel, és csak ez után szabad leolvasni. Ez a kiegyenlítődés exponenciális folyamat, azaz a kijelzés eleinte gyorsabban, majd lassabban változik.

Indirekt tároló

Az Indirekt tároló alkalmas a melegvíz gyors előállítására, ehhez azonban olyan Indirekt tárolóra van szükség, amely lehetővé teszi a gyors felfűtést. Az indirekt tároló választásánál az elsődleges szempont az átlagos meleg víz használat, ez természetesen egyénenként változó. Hasonlóan fontos szempont hőtermelő berendezés típusa. Gázkazánok esetében kisebb, napkollektorok esetében a nagyobb javasolt. Az Indirekt tárolók között is több típust különböztethetünk meg. Lehet 1, vagy 2 hőcserélős Indirekt tároló, az utóbbi esetében a rendszer akár két különböző hőtermelővel is üzemeltethető. Léteznek falra szerelhető Indirekt tárolók is, melyek kiváló lehetőséget biztosíthatnak, ha kevés a rendelkezésre álló hely, ezeket általában kisebb helyiségekben, fürdőszobákban alkalmazzák, főként napkollektoros fűtésű rendszerek esetében. Az Indirekt tárolók teljesítményét növelni lehet elektromos fűtőbetét segítségével, mely szinte bármelyik típusú tárolóhoz használható. Minőségi indirekt tárólók: Concept, Hajdu, Riello, Remeha, Viessmann

Indítóidom

Az Indító idom a gázkazánok füstkivezetését és a kémény összekötését biztosító idom. A helynek függvényében lehet egyenes és hajlított (általában 45 fok), az anyagát tekintve: alu/alu, vagy pps/alu. A különböző márkájú idomok egyik legfontosabb tényezője a korrózióállóság, a legtöbb típus ellenáll az enyhén savas kondenzátumoknak is.

inhibitor

Az inhibitor a vegyi folyamatok lefolyását gátló anyag. Kazánokban hatékonyan megakadályozza a vízkőképződést és a korróziót, egyaránt alkalmazható műanyag és minden fém esetében, beleértve az alumíniumot is.

Inox tároló

Az inox tárolók csak annyiban térnek el a többi Indirekt tárolóktól, hogy a korróziónak kitett fém alkatrészek rozsdamentes acélból készültek, így az élettartamuk jóval hosszabb. Ugyanúgy HMV előállítására szolgáló tároló, mely lehet egy hőcserélős (monovalens), vagy két hőcserélős (bivalens). A használati vizet a csőkígyók segítségével fűtheti napkollektor, fűtő gázkészülék, szilárd tüzelésű kazán vagy akár hőszivattyú is. A tartály Inox ami véd a korróziótól.

iszapleválasztó

Az iszapleválasztó t fűtési rendszerekben a kazán belépő csonkja elé, a hűtőberendezéseknél pedig a hűtőgép elé célszerű beépíteni. Egyéb technológiai rendszerekben mindig oda, ahol az esetleges iszaplerakodás leginkább veszélyezteti a rendszer üzembiztonságát, és a beépített szerelvények működőképességét, élettartamát. Az iszapleválasztó k a kialakításuknak köszönhetően nem lassítják a vízáram sebességét, viszont ezáltal többszöri áthaladás szükséges a hatékony működés eléréséhez.

Kád

Manapság rengeteg méretű és formájú kád van a piacon, és megszámlálhatatlan színválasztékban. Van íves kád, szögletes kád, de még kör és félkör alakú kád is. Mind a mai napig a fürdőszobák fontos elemét képezi, és a higiénián kívül mind a kényelmet és az eleganciát jelképezik. Tekintse meg kínálatunkat.

Zuhanykabin

Manapság rengeteg méretű és formájú zuhanykabin van a piacon, és megszámlálhatatlan színválasztékban. Van íves zuhanykabin, szögletes zuhanykabin, de még kör és félkör alakú zuhanykabin is. Mind a mai napig a fürdőszobák fontos elemét képezi, és a higiénián kívül mind a kényelmet és az eleganciát jelképezik. Tekintse meg kínálatunkat.

Zuhanytálca

Manapság rengeteg méretű és formájú zuhanytálca van a piacon, és megszámlálhatatlan színválasztékban. Van íves zuhanytálca, szögletes zuhanytálca, de még kör és félkör alakú zuhanytálca is. Mind a mai napig a fürdőszobák fontos elemét képezi, és a higiénián kívül mind a kényelmet és az eleganciát jelképezik. Tekintse meg kínálatunkat.

Kazántest

A Kazántest a kazánok egyik legfontosabb alkotórészét képezik, ezen belül történik a hőátadás a hőcserélővel együtt. Az itt végbemenő hőátadás felelős a fűtési, vagy használati melegvíz felfűtésére. A fémlemezek felmelegednek és a csövek melyekkel érintkeznek, átadják a bennük folyó víznek az előállított hőnek a nagy részét, ennek a hatásfoka függhet a kialakítástól, a hőcserélő és kazántest anyagától egyaránt.

Kéményrendszer

A kéményrendszerek füstelvezetésre szolgáló felépítmények, mely kéményrendszerek különböző vizsgáló, és tisztítónyílásokkal vannak ellátva. Lehetnek épített, vagy előre gyártott, általában belül samott béléscsővel, kívül pedig tégla vagy samott kerámiával, és könnyűbeton elemekkel. Kialakítástól függően lehet kazánt, kandallót, vagy kályhát rácsatlakoztatni, de többnyire alkalmas bármelyik füstkivezetés csatlakoztatására. Füstelvezetés szempontjából lehet: Kéményes füstgázelvezetés, Zárt égésterű füstgázelvezetés, vagy Kondenzációs füstgázelvezetés

Kerámia premix égő

A Kerámia premix égő jó hőterhelhetőségű égést biztosító égőlap.

Keringető szivattyú

A keringető szivattyú a központi fűtés egy alapvető eleme, ez teszi lehetővé a nagyobb rendszereknél a víz egyenletes haladását, vagyis a keringetését a fűtéscsövekben. Az új EU Erp szabványnak köszönhetően az új kazánoknál ezek a szivattyúk elenyésző fogyasztást produkálnak, és mégis a teljesítményük az elvárásoknak teljesen megfelelnek.

kézszárító

A kézszárító egy környezetbarát eszköz, mely gyorsan és energiatakarékosan elvégzi a kézmosást követő kézszárítást. Többféle színben kapható, így a mellékhelyiségek harmóniáját sem rontja.

kondenzációs kazán

A kondenzációs kazán az égéstermékben lévő rejtett hőt is, a füstgázban jelen lévő vízgőzt is hasznosítja, annak lecsapatásával. Ilyen kazánt akkor érdemes, használni, ha a tüzelőanyag sok hidrogént tartalmaz, mert az égés folyamán vízzé, pontosabban vízgőzzé ég el és a visszatérő fűtővíz hőmérséklete alacsony, 40-50 °C. Ilyen körülmények például földgáztüzelésű kazánoknál állnak fenn padlófűtés esetén. Ezeknél a kazánoknál felesleges energia csekély mennyiségben távozik az égéstermékkel együtt a szabadba.

Lemezes hőcserélő

A víz – fűtésrendszerében leggyakrabban a kombi gázkazán belsejében és a padlófűtés rendszer kiépítésénél találkozhatunk lemezes hőcserélővel. A hőcserélőn keresztül átáramoltatott folyadék segítségével hőt adunk át egy másik zárt fűtési körben keringő folyadéknak. Hőcserélőt olyan helyen alkalmazzuk, ahol a gázkazán által felmelegített fűtő vizet technológiai okból külön kell választani. Erre példa a kombi gázkazánok, melynél a meleg víz igény esetén, a váltószelepe fűtés üzemből átvált használati meleg víztermelésre. Ilyenkor a kazán által felmelegített fűtővíz nem a radiátorok irányában halad, hanem a kazánon belül a váltószeleppel rövidre zárt körben. Ekkor a gázkazán a magasabb teljesítményen működik és a hőcserélőn keresztül, a fűtővíz átadja a meleget a hőcserélőn átfolyó hideg víznek. Miután áthalad, rajta a hideg víz az felmelegedve távozik és a csaptelepből már meleg víz fog kifolyni.

Low nox égő

A régi tüzelőberendezések felváltja az új LOW-NOx égő. Ez az üzemeltető számára jelentős előnyökkel jár: alacsonyabb az emisszió, magasabb a tüzeléstechnikai hatékonyság, szélesebb a szabályozhatóság, alacsonyabb a tüzelőanyag-fogyasztás, egyszerűbb a mechanikai kialakítás, és könnyebb karbantarthatóság.

Mágnesszelep

A Mágnesszelep kialakítása alapvetően a szelepekéhez hasonlít. Vannak közvetlen és közvetett működtetésű mágnesszelepek is. Működési elve: a mágnes egy kisegítő furatot nyit, mely a szelep feletti teret köti össze a mágnesszelep légköri nyomás alatt lévő nyílásával. A szelep feletti tér nyomása lecsökken, a szeleptányérra nehezedő hálózati víznyomás a szelepet felemeli, és megindul a víz áramlása. Záráskor a furat elzárásával a szelep feletti tér ismét nyomás alá kerül, mivel ez a nyomás nagyobb felületen hat, mint a szeleptányérra ható nyomás a szelepet zárja.

Magnézium anód

A magnézium anód a bojlerekben a fém alkatrészek védelmére szolgál, egy kémiai folyamatot „vállal” magára. A bojlerben lévő víz, mivel nem teljesen vegytiszta, ezért elektrolit tulajdonságai vannak, ez azért probléma, mert ha két különböző fémet egy elektrolitba mártunk, akkor a fémfelületeken létrejövő elektrokémiai folyamatok miatt feszültségkülönbség alakul ki közöttük, e feszültségkülönbség pedig áramot indíthat, és ekkor a negatív fém elektróda anyaga feloldódik az elektrolitban. A magnézium anód pontosan ezért jó a többi fém védelmére, mert közülük ez a legnegatívabb, és ennek az anyagát fogja oldani. Éppen ezért a magnézium anód időnkénti ellenőrzése és cseréje erősen javasolt, ha ennek eleget teszünk a vízmelegítő jelentősen hosszú élettartamú lesz. Beépítést követő 2-3 évvel célszerű a bojlert kitisztítani és az anódot ellenőrizni. Ahol nagyon kemény a víz, ott akár egy év után is érdemes lehet megtenni ezt.

Mosdócsaptelep

A mosdócsaptelep a kézhigiénia egyik alapköve, elengedhetetlen tartozéka bármely mellékhelyiségnek. A kialakítását tekintve kettőt különböztethetünk meg, ez a tekerő gombos, és az egykaros mosdócsaptelep. Szinte megszámlálhatatlan formában és stílusban kaphatóak, az exkluzív felsőkategóriás érzékelős- vandál biztostól az egyszerű egy karosig. Hansgrohe, Kludi, Mofém, Sagittarius, Stiebel Eltron

mosdószifon

A mosdószifon, a mosdókagylókra szerelhető vízelevezetés, melynek íves kialakítása bűzelzáró szerepet tölt be.

mosogató csaptelep

A mosogató csaptelep

a higiénia egyik alapköve, elengedhetetlen tartozéka bármely konyhának. A kialakítását tekintve kettőt különböztethetünk meg, ez a falra szerelhető, és az álló mosogató csaptelep, működés szempontjából pedig szintén kettőt, a tekerő gombost és az egykarost. Szinte megszámlálhatatlan formában és stílusban kaphatóak, az exkluzív felsőkategóriástól az egyszerű egy karosig. Fég, Hansgrohe, Kludi, Mofém, Sagittarius.

mosogatótálca

A mosogatótálcáknak számtalan változata létezik, mind a konyhához és a helyhez igazodottan lehet egy, fél illetve több medencés, csepptálcával, vagy gyümölcsmosóval, beépített csaplyukkal (kikönnyített a fém azon a részen), vagy fali kialakításhoz. Lehet kör alakú, szögletes, vagy szögletes, de lekerekített, és mindezek végtelen kombinációja az igényeknek megfelelően. Válasszon minőségi Teka rozsdamentes mosogató tálcát.

Napi termosztát

A napi termosztát egy digitális termosztát. A termosztátok számos választékban érhetőek el, ezek közül két fő kategóriát választhatunk szét: A hagyományos tekerőgombost, mellyel manuálisan lehet a hőfokot megadni, és addig tartja ezt a hőmérsékletet, amíg ki nem kapcsoljuk, vagy hőfokot nem állítunk rajta. A modernebb programozható termosztátok előnye, hogy nincs szükség ki- be kapcsolgatni, hanem előre beállítjuk a kívánt időintervallumot és ahhoz igény szerint a hőfokot. Ennek köszönhetően jóval hatékonyabban működik, beállítható úgyis hogy csak akkor kapcsoljon magasabb fokozatra a kazán, amikor arra tényleg szükség van, például mielőtt haza érnénk. előtte fél- egy órával beindul, és mire belépünk a házba, már egy kellemesebb szoba fogad minket. A napi termosztáttal előre beprogramozható az adott nap fűtési ciklusa.

Termosztát

A termosztátok számos választékban érhetőek el, ezek közül két fő kategóriát választhatunk szét: A hagyományos tekerőgombost, mellyel manuálisan lehet a hőfokot megadni, és addig tartja ezt a hőmérsékletet, amíg ki nem kapcsoljuk, vagy hőfokot nem állítunk rajta. A modernebb programozható termosztátok előnye, hogy nincs szükség ki- be kapcsolgatni, hanem előre beállítjuk a kívánt időintervallumot és ahhoz igény szerint a hőfokot. Ennek köszönhetően jóval hatékonyabban működik, beállítható úgyis hogy csak akkor kapcsoljon magasabb fokozatra a kazán, amikor arra tényleg szükség van, például mielőtt haza érnénk. előtte fél-egy órával beindul, és mire belépünk a házba, már egy kellemesebb szoba fogad minket.

Parapet

A parapet a kémény nélküli füstelvezetést teszi lehetővé, melynek köszönhetően nem kell külön kiépíteni a kéményrendszert, és ráadásul nem engedély köteles. Fég, Lampart, Beretta, Ariston.

Pressidom

A pressidom a préselés technikában használt cső csatlakozás. Lehet réz cső, ötrétegű alubetétes cső ppsu, vagy TDM. A kötéshez speciális présgépre van szükség, melynek két változata van az elektromos és a kézi présgép. A pressidom segítségével pillanatok alatt végezhetünk egységes és megbízható csőkötéseket.

presspofa

A presspofa vagy préspofa a préselés technikában használt csőkötő megoldás. Lehet vele réz csövet, ötrétegű alubetétes csövet ppsu –t , vagy TDM –t kötni. Egy speciális présgépre van szükség, melynek két változata van az elektromos és a kézi présgép, ezeknek a feje cserélhető, különböző préspofákra. A presspofa segítségével pillanatok alatt végezhetünk egységes és megbízható csőkötéseket.

préspofa

A préspofa vagy presspofa a préselés technikában használt csőkötő megoldás. Lehet vele réz csövet, ötrétegű alubetétes csövet ppsu –t , vagy TDM –t kötni. Egy speciális présgépre van szükség, melynek két változata van az elektromos és a kézi présgép, ezeknek a feje cserélhető, különböző préspofákra. A préspofa segítségével pillanatok alatt végezhetünk egységes és megbízható csőkötéseket.

Programozható Termosztát

A termosztátok számos választékban érhetőek el, ezek közül két fő kategóriát választhatunk szét: A hagyományos tekerőgombost, mellyel manuálisan lehet a hőfokot megadni, és addig tartja ezt a hőmérsékletet, amíg ki nem kapcsoljuk, vagy hőfokot nem állítunk rajta. A modernebb programozható termosztátok előnye, hogy nincs szükség ki- be kapcsolgatni, hanem előre beállítjuk a kívánt időintervallumot és ahhoz igény szerint a hőfokot. Ennek köszönhetően jóval hatékonyabban működik, beállítható úgyis hogy csak akkor kapcsoljon magasabb fokozatra a kazán, amikor arra tényleg szükség van, például mielőtt haza érnénk. előtte fél-egy órával beindul, és mire belépünk a házba, már egy kellemesebb szoba fogad minket.

Puffer tartály

Olyan berendezés, amely a megtermelt hőenergia időbeli eltárolására szolgál. Létezik hőcserélő nélküli, egy hőcserélős (monovalens), és a két hőcserélős (bivalens) változata. Legelterjedtebb alkalmazása szolár, szilárd tüzelésű vagy hőszivattyús rendszerekben.

sárgaréz idom

A sárgaréz idom a rézcsövek kötését (toldását) biztosítja. Különféle változatai vannak, menetes, vagy press (prés), és forrasztható stb.. A sárgaréz idom rozsdamentes és időtálló, higiéniai szempontból kiváló, a gázvezetékeknél előszeretettel használják, mert megbízható, szivárgásmentes kötést lehet vele kialakítani.

Szolár tároló

A szolár tároló, olyan indirekt fűtésű melegvíz tároló, melyet szolár rendszerhez kötnek, egyes modellek fűtőbetéttel is elláthatóak.

Tagos aluminiun radiátor

A tagos aluminiun radiátor egyik legnagyobb előnye, hogy a méret gyakorlatilag szabadon választható a tagok számának kiválasztásával. Mivel a tagok külön cserélhetőek, ezért könnyebben is javítható, és toldható. Viking, Romantik aluminium radiátor.

tároló előkészités

A tároló előkészítés ről olyan kazánoknál esik szó, melyekhez nincs beépített tároló, de van kialakított csatlakozó felület, az utólagos tároló felszereléséhez.

Teljes előkeverésű égő

A teljes előkeverésű égők nagy szerepet kapnak a kondenzációs kazánok kialakításánál, melyeknek igénye a kis légellátási tényező, és az ezzel együtt járó kis CO2 tartalom az égéstermékben és a minél nagyobb harmatponti hőmérséklet. Kis légellátási tényező esetén a nagyobb fűtővíz hőmérsékleteknél is elérhető a megfelelő kondenzációs mérték, igen kismértékű CO és NOx emissziós érték mellett.

Térhálósított cső

A térhálósítást magas hőmérsékleten és nyomáson peroxidok hozzáadásával végzik. Ekkor a polietilén egyes molekulái háromdimenziós térhálóvá kapcsolódnak össze. Ez a térhálósítási eljárás egy egyenletes és magas térhálósodást eredményez a teljes csőkeresztmetszeten. A polietilén számos formában előfordul, leggyakoribb alakja hosszú, szénalapú lánc. A láncok nem csatlakoznak közvetlenül egymáshoz, de az alapszerkezet mégis kötött, mivel a hosszú láncok összecsavarodnak. Hő hatására ez a szerkezet megengedi, hogy az egyes molekulák viszonylag könnyen elmozduljanak egymáshoz képest, ez teszi rugalmassá.

Termosztatikus radiátorszelep

A fűtési rendszer működése közben a szelepen lévő termotátfej (szabályozó) addig engedi a fűtővizet a fűtőtestbe, amíg a helyiség hőmérséklete el nem éri a termofej beállításának megfelelő értéket. Ezt követően automatikusan elzárja a szelep a fűtővíz útját. Amennyiben a szoba levegőjének hőmérséklete a beállított érték alá csökken, a szelep újra kinyit, és az átfolyó víz újra felmelegíti a radiátort.

Törölközőszárítós radiátor

A törölközőszárítós radiátor egyaránt alkalmas a fürdőszobák fűtésére, és ahogy a nevében is benne van a törölközők szárítására is. Rengeteg méretben érhetőek el, 300 szélességtől- 1820 magasságig. Silver, Dunaferr, BRH angelit, Sanica, Koralux, Concept.

Vákuumcső

A fűtéstechnikában a vákuumcsövet a napkollektornál használják. A napkollektor vákuumcsövek két-két darab üvegcsőből állnak. A külső cső rendkívül erős, átlátszó bórszilikát üvegből készül, mely jégeső esetén képes ellenállni 2.5cm átmérőjű jégdaraboknak is. A belső üvegcső anyaga szintén bórszilikát üveg, amely egy speciális bevonattal készül, kiváló fény- és hőelnyelő, illetve minimális hő- és fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkezik. A két üvegcső végét összeolvasztják és a bennük lévő levegőt eltávolítják. A síkkollektorokkal ellentétben a vákuumcsöves napkollektor ezért tud hatékonyabban működni, mert a vákuum szigetel, így a hideg időben is használható a vákuumcsöves napkollektor.

Ventilátor

A ventilátor egy gáz áramoltatására szolgáló gép, mely a legtöbb esetben friss vagy szennyezett levegőt, esetleg füstgázt mozgat. Az áramlás célja lehet az emberek által használt levegő cseréje friss levegővel, hűtés, szárítás, vagy oxigén juttatása az égés táplálására.

Villamos védettség

A villamos védettség egy műszaki berendezés áramköreit védő tokozás (készülékház) környezeti behatások elleni védettségét jelzi. Jelölése: IP. Az IP besorolást Magyarországon az MSZ EN 60529:2001 "Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)" (nemzetközileg IEC 60529) szabvány írja le.

Zárt égéstér

A zárt égéstérről a gázüzemű készülékek esetében beszélhetünk. Az ilyen gázüzemű kazánok, vízmelegítők, nem a környezetükből nyerik a levegőt az égéshez, hanem kívülről, a füstgázelvezetésen keresztül egy ventilátor segítségével. Ez sokkal biztonságosabb, mivel nem vonják ki az oxigént a helyiségből, ráadásul még hatékonyabb is, mert a levegő és gáz arányát szabályozhatjuk.

Gáz minőség

A földgáz minőségét az MSZ 1648/2000 szabvány előírásai határozzák meg. Az elosztóhálózatba betáplált földgáz minőségi paramétereit a szállítói engedélyes méri, a mért adatok átadásának gyakoriságát és formáját a szállítói és az elosztói engedélyes közötti szerződés rögzíti. A fűtőérték mértékegysége: MJ/m³